Grzegorz Bednarski

strona prywatna

Najważniejszymi determinantami sukcesu są
siła woli, bezwzględne dążenie do celu,
nabywanie doświadczenia z każdym
kolejnym krokiem.